Tuesday, August 10, 2010

Robin lacks time for Children because of Mariel

Liezle Sicangco, the ex-wife of Robin Padilla whom Robin has 4 children lamented that Robin don't have time anymore for their kids because of Mariel Rodriguez. "Siya ang dahilan kung bakit hindi na nagpapakita si Robin kay Ali. Sana, kung hindi na niya maalagaan ang aming mga anak, e, ibalik na lang niya ito sa akin dito sa Australia.


Liezle said she actually doesn't care about Mariel Rodriguez because she has her own life but it's the kids that are her concern. Liezle also mentioned that Robin is teaching wrong things with their kids. "As of this early, e, tinuturuan na niyang mambabae ang anak ko. 'Tapos, sinasabi pa niya sa bata na dapat, e, magkaroon din ito ng apat na asawa paglaki. Hindi ko gusto 'yon, dahil napakabata pa ni Ali para sa mga bagay na 'yan,", said Liezle. "Galit na galit talaga ako sa kanya dahil sa mga nangyayari sa anak ko kaya sana naman, e, ibalik na niya sa akin ang mga kids."Liezle said.
Enhanced by Zemanta

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails